Księgowość Warszawa

Księgowość Warszawa to w pełni profesjonalne biuro księgowe i rachunkowe z siedzibą w Warszawie, w samym centrum. W naszą firmą na stałe współpracuje kilkunastu specjalistów w swoim zakresie. Świadczą oni usługi począwszy od doradztwa na etapie wyboru prowadzonego biznesu, poprzez procedurę zakładania i rejestracji firmy (szczególnie spółka z o.o.), kończąc na profesjonalnej obsłudze księgowej.

Poprzez rejestrację spółki z o.o. rozumiemy pełne doradztwa na etapie konstruowania umowy spółki, poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów i ich złożenie w odpowiednich instytucjach. Efektem końcowym jest uzyskanie dokumentów: wypis z KRS, numer NIP, numer REGON, zgłoszenie do VAT oraz uzyskanie NIP EU.

Nasze usługi mogą być świadczone w siedzibie naszej firmy, jak i u Klienta.

Oferujemy w ramach współpracy:

 • zakładanie spółek (rejestracja spółki z o.o.);
 • założenie działalności gospodarczej CEiDG;
 • sprzedaż spółek;
 • sporządzanie dokumentów do KRS;
 • rozliczenia roczne w zakresie księgowości jak i KRS;
 • wyprowadzanie zaległości.

W zakresie księgowości dla spółki z o.o. możemy zaproponować prowadzenie wszelkich, wymagane prawem ewidencji a zwłaszcza prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dodatkowo możemy zająć się obsługą: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rejestrów VAT, rozliczeń podatku od towarów i usług itd.

Działamy w następujących dziedzinach:

Usługi Księgowe – od kilkunastu lat zajmujemy się księgowością spółek z o.o. a także obsługą księgową polskich podmiotów, spółek z kapitałem zagranicznym, jak i polskich przedstawicielstw zagranicznych firmy. Nasza ekspercka wiedza w dziedzinie księgowości wynika z kilkunastu lat doświadczeń i współpracy z polskimi podmiotami gospodarczymi o różnorodnej strukturze i różnej specyfice działalności.

Kadry i płace w tym zakresie dostarczamy sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Udostępniamy najwyższy standard w ramach outsourcingu kadrowego i płacowego, a także oferujemy optymalizację i obniżanie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników (naliczanie list płac, prowadzenie akt osobowych pracowników, dokumenty kadrowe itp).

Ponadto oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość dla spółki z o.o.,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (tzw. uproszczona księgowość dla działalności gospodarczych),
 • przygotowanie deklaracji CIT, PIT i VAT,
 • przygotowanie ewidencji środków trwałych,
 • przygotowanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • obsługa wszelkich spraw kadrowo-płacowych,
 • doradztwo w zakresie księgowości i rachunkowości
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnym przed US i ZUS
 • przygotowanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych deklaracji podatkowych, INTRASTAT, sprawozdawczości dla GUS i NBP
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • opracowanie planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • konsultacje księgowo-podatkowe,
 • reprezentowanie Klienta w urzędach w zakresie świadczonych usług,
 • wsparcie w przypadku kontroli ze strony organów administracji państwowej